Метод поступового нарощення складності у розв'язку задач на знаходження моментів інерції

Дата: 15.05.2014

		

Філатов Олександр Сергійович –

студент V курсу фізико-математичного факультету (ФМФ) НТУУ “КПІ”,
бакалавр

Гарєєва Фаїна Максимівна – канд. пед. наук; доц. НТУУ «КПI»

Скачать реферат

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий